Potato Samosi (12 pieces)

170240

Classic, plain old potato samosas with mild spices and herbs.